1. Hjem
  2. »
  3. Personvernerklæring

Personvernerklæring

INTEGRITETSVERN LÖFBERGS LILA AS

BAKGRUND OCH SYFTE 

Löfbergs AB, 556290-7088, er en av de største familieeide kaffebrennerier i Norden. Kaffebrenneriet Löfbergs ble grunnlagt i 1906 av brødrene Anders, John og Josef Löfberg. I 1911 begynte vi å brenne vår egen kaffe i Karlstad. I dag er vi et av de største familieeide kaffebrenneriene i Norden og produserer tilsvarende nesten ti millioner kopper kaffe hver dag. I Sverige foregår salget i selskapet Löfbergs Lila AB. Produksjons- og logistikkarbeid utføres i søsterselskapet Kaffehuset i Karlstad AB. Morselskapet for kaffevirksomheten er AB Anders Löfberg.

Vi er glade for at du har funnet nettsiden vår og håper du finner informasjonen du leter etter. Når du besøker nettsiden vil vi behandle data som kan spores tilbake til deg. Det samme gjelder også dersom du velger å kontakte oss på noen måte, f.eks. gjennom spørreskjemaet vårt, når du kjøper noe i vår nettbutikk eller ved å delta i en konkurranse, vil vi behandle dine personopplysninger. For at du skal føle deg trygg når du besøker nettsiden vår eller deler dine personopplysninger på andre måter, ønsker vi å beskrive med denne personvernerklæringen hvordan vi kan behandle dinepersonopplysninger.

Retningslinjene har følgende innhold:

I henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning kan personopplysninger kun samles inn for «spesifikke, eksplisitt angitte og begrunnede formål». Den som har samlet inn opplysningene må ikke senere behandle dem på en måte som er uforenlig med disse formålene. I tillegg skal den som har samlet inn opplysningene ha juridisk støtte for sin behandling, et såkalt rettslig grunnlag. Vår behandling av dine personopplysninger hviler på ett eller flere av følgende juridiske grunnlag.

I de aller fleste tilfeller er hjemmelen en avtale, rettslig forpliktelse eller interesseavveining. I noen tilfeller krever imidlertid vår behandling ditt samtykke, og i slike tilfeller vil vi innhente ditt samtykke for den nåværende behandlingen før den starter.

Du kan alltid kontakte oss hvis du har spørsmål om personvern og databeskyttelse ved å sende oss en e-post på dataprotection@lofbergs.se.

DINE RETTIGHETER

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att i vissa fall ta del av dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade. Mer information om dina rättigheter finns här: 

Rett til informasjon

Du har rett til å få gratis informasjon om hvilke personopplysninger om deg vi behandler (et såkalt registerutdrag). Kravet om et slikt utdrag må gjøres skriftlig og være signert av deg. Vær oppmerksom på at vi kun gir ut informasjon som vi vet med sikkerhet tilhører deg. Vi har heller ikke lov til å utlevere informasjon som krenker andres rettigheter. Du sender en slik forespørsel til adressen nedenfor. Merk konvolutten «Databeskyttelse».

Löfbergs Lila AS
Rosenholmveien 25,
1414 Trollåsen

For å sikre at registerutdraget ikke sendes til feil person, sender vi det til din folkeregisteradresse.

Vi prøver hele tiden å sikre at dine personopplysninger er korrekte og oppdaterte. Hvis vi oppdager feil eller ufullstendig informasjon, vil vi prøve å rette den eller fjerne den.

Dersom informasjon blir rettet etter din forespørsel, må vi informere de vi har delt informasjonen din med om rettingen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom det viser seg å være umulig eller innebærer en altfor tyngende innsats for oss. Din rett til informasjon betyr at du har rett til å vite hvem vi har delt informasjonen din med.

Rett til å bli glemt

Hvis vi har samlet inn dine personopplysninger, har du alltid rett til å kontakte oss og be om at dine personopplysninger slettes. Vi er forpliktet til å slette dataene i følgende tilfeller:

Hvis vi trenger opplysningene for å kunne oppfylle en avtale med deg eller det er lovkrav for at vi skal beholde personopplysningene, kan vi imidlertid ikke slette dem.

Hvis data blir slettet etter din forespørsel, må vi informere de som vi har gitt dataene til om slettingen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom det viser seg å være umulig eller innebærer en altfor tyngende innsats for oss. Du har også rett til å be om informasjon om hvem informasjon er blitt utlevert til.

Rett til begrensning av behandlingen

I noen tilfeller kan du ha rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Begrensning betyr at dataene er merket i våre systemer slik at de kun kan behandles for visse begrensede formål i fremtiden.

Retten til begrensning gjelder blant annet når du mener at opplysningene er feil og har bedt om retting. I slike tilfeller kan du også be om at behandlingen av dataene begrenses mens nøyaktigheten av dataene undersøkes.

Når begrensningen opphører, må du informeres.

Dataportabilitet 

De som har gitt sine personopplysninger har i visse tilfeller rett til å innhente og bruke sine personopplysninger andre steder (dataportabilitet). Den som har mottatt personopplysningene er forpliktet til å legge til rette for slik overføring av personopplysninger. En forutsetning for dataportabilitet er at mottakeren behandler personopplysningene med støtte av et samtykke fra deg eller for å oppfylle en avtale med deg og dette gjelder kun slike personopplysninger som du selv har oppgitt.

Rett til å protestere

I noen tilfeller har den registrerte rett til å motsette seg den behandlingsansvarliges behandling av hans eller hennes personopplysninger.

Retten til å protestere gjelder når personopplysninger behandles etter en interesseavveining.

Dersom den registrerte motsetter seg slik behandling, kan den behandlingsansvarlige bare fortsette å behandle opplysningene dersom det kan påvises at det er tungtveiende berettigede grunner til at opplysningene må behandles som veier tyngre enn den enkeltes interesser, rettigheter og friheter eller dersom behandlingen er med det formål å fastsette, utøve eller forsvare rettskrav.

Den enkelte har alltid rett til å motsette seg at hans eller hennes personopplysninger brukes til direkte markedsføring. En slik innsigelse kan fremsettes når som helst. Dersom det gjøres innsigelse mot direkte markedsføring, kan personopplysningene ikke lenger behandles for slike formål.

Klage

Hvis du mener at vi behandler dine personopplysninger i strid med gjeldende databeskyttelsesbestemmelser, bes du rapportere dette til oss så snart som mulig. Du kan også kontakte det norske datatilsynet direkte og sende inn din klage.

Skader

En person som er påført skade fordi hans eller hennes personopplysninger er behandlet i strid med personvernforordningen, kan ha krav på erstatning fra den eller de personopplysningsansvarlige som har deltatt i behandlingen.

Den enkelte kan kreve erstatning fra behandlingsansvarlig eller personopplysningsassistent eller fremme erstatningskrav for retten.

I HVILKE SITUASJONER MÅ VI BEHANDLE DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi kan behandle dine personopplysninger i følgende situasjoner:

Kjøp av varer og tjenester

For at vi skal kunne levere varer som du har bestilt gjennom vår nettbutikk, må vi behandle dine personopplysninger.

Vi behandler personopplysningene dine dels for å kunne oppfylle avtalen med deg eller organisasjonen du representerer, men også dersom vi mot forutsetningen og våre intensjoner må leve opp til våre forpliktelser som følger av gjeldende produktansvarslovgivning. Med andre ord kan vi ha en forpliktelse til å kontakte deg dersom det er noe galt med varen du har bestilt. For slike kontakter vil vi bruke adressen du oppga i forbindelse med bestillingen din.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling er derfor oppfyllelse av kontrakt og juridisk forpliktelse.

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge du er kunde hos oss. Når kundeforholdet er avsluttet, sletter vi dine kundedata innen tolv måneder.

Ettersom opplysningene dine har blitt behandlet i forbindelse med et kjøp, som har gitt opphav til en faktura, er vi imidlertid lovpålagt å oppbevare kontaktopplysningene dine over lengre tid (sju år i henhold til regnskapsloven).

Deltakelse i forbrukerkonkurranser

Hvis du har deltatt i en av våre forbrukerkonkurranser, må vi i mange situasjoner behandle dine personopplysninger, spesielt:

Opplysningene vi kan behandle er informasjonen du selv gir oss i forbindelse med konkurransen, vanligvis kontaktinformasjon (navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer) og opplysninger om at du er eldre enn 18 år.

For at vi skal kunne kåre en vinner, antar vi at vår interesse i å behandle dine personopplysninger veier tyngre enn din interesse i å ikke bli gjenstand for vår behandling. Rettsgrunnlaget for behandlingene er derfor en interesseavveining.

Hvis du har deltatt i en forbrukerkonkurranse, vil vi lagre dataene dine i seks måneder fra vinneren(e) er valgt.

Forbrukerkontakt og klager

Hvis du kontakter vår forbrukerkontakt, må vi kunne identifisere deg som forbruker av våre varer og vi vil i mange tilfeller ha behov for informasjon om kjøpet ditt for å håndtere reklamasjoner, reklamasjoner og spørsmål. Informasjonen vi kan behandle er informasjonen du selv oppgir til oss i forbindelse med kontakten, for eksempel kontaktinformasjon (navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer).

Hvis vi mottar en klage fra noen, legger vi ut en sak som inneholder informasjon om klagen. Saken inneholder normalt identiteten til den klagende forbrukeren, men i noen tilfeller kan behandlingen av saken kreve at vi også behandler identiteten til eventuelle andre personer som er berørt av klagen.

Hvis klagen gjelder en av våre ansatte eller våre distributørers ansatte, må vi vanligvis oppgi identiteten til den klagede forbrukeren til personen som klagen gjelder. Dersom annonsøren ikke ønsker at informasjon som identifiserer ham eller henne skal utleveres, vil vi prøve å respektere dette. Det kan imidlertid være umulig å behandle en slik klage på anonym basis.

Behandlingene beskrevet ovenfor er en forutsetning for at vi skal kunne gi informasjon om varen du har kjøpt. Vår forpliktelse til å utbedre feil kan delvis komme frem av kontrakter, delvis av lov, inkludert forbrukerbeskyttelseslovgivning. Rettsgrunnlaget for behandlingen kan derfor være både oppfyllelse av en avtale og rettslig forpliktelse.

Fra tid til annen kan telefonsamtaler til vår forbrukerkontakt bli tatt opp for undervisningsformål. Informasjon om dette vil bli gitt før samtalen kobles til vår forbrukerkontakt. Opptakene lagres i én måned.

Dersom du har mottatt en sak registrert av vår kundeservice, vil vi lagre dataene dine i hele behandlingstiden og tre måneder deretter.

Nyhetsbrev 

Hvis du har gitt oss e-postadressen din, kan vi bruke den til å sende deg nyhetsbrev som markedsfører eller informerer deg om varene våre. Hver slik utsendelse vil inneholde instruksjoner om hvordan du kan velge bort fremtidig kommunikasjon.

Vi samler inn statistikk om åpning av e-poster og dette hjelper oss med å overvåke og forbedre vårt e-nyhetsbrev.

Hvis du er kunde, kan det juridiske grunnlaget for vår utsendelse være en interesseavveining. Du kan også ha gitt ditt samtykke til å motta nyhetsbrev i forbindelse med et arrangement eller i annen kontakt med oss eller en av våre forhandlere (butikker) eller kafeer. Uavhengig av det juridiske grunnlaget for vår behandling, har du rett til å nekte ytterligere utsendelser når som helst ved å varsle oss.

E-postadressen din behandles for formålet ovenfor inntil du avslår ytterligere fremtidige utsendelser. Hvis du velger å melde deg av et nyhetsbrev, vil vi umiddelbart fjerne informasjonen din fra slike e-postlister.

Besøk våre nettsider

Når noen besøker nettstedet, bruker vi en tredjepartstjeneste, Google Analytics, for å samle inn informasjon og detaljer om besøkendes atferdsmønstre. Dette gjør vi for å finne ut antall besøkende til de ulike delene av nettsiden. Denne informasjonen behandles uten å identifisere noen.

Vi gjør heller ikke noe forsøk på å finne ut identiteten til de som besøker nettstedet vårt, og vi tillater heller ikke Google å gjøre det. Hvis vi ønsker å samle inn personlig identifiserbar informasjon via nettstedet vårt, vil vi gi forhåndsvarsel. I så fall vil vi forklare når vi skal samle inn personopplysninger og forklare hva vi har tenkt å gjøre med dem.

Bruk av informasjonskapsler

Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler i våre retningslinjer for informasjonskapsler. Det juridiske grunnlaget for behandlingen er samtykke, som oppstår når du godtar informasjonskapsler.

Sosiale medier

Sender du oss en melding via sosiale medier, vil meldingen lagres av oss i tre måneder. Meldingen vil ikke bli delt med andre selskaper eller organisasjoner.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er interesseavveining.

Ledige stillinger

Informasjonen du gir oss i forbindelse med en eventuell søknad om ansettelse vil kun bli brukt til:

Vi vil ikke dele noen av informasjonen du gir under rekrutteringsprosessen med noen tredjepart for markedsføringsformål. Vi vil heller ikke lagre noen av dataene dine utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Informasjonen du oppgir vil bli lagret sikkert av oss og/eller våre personopplysningsassistenter.

Det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger i forbindelse med søknad om ansettelse kan være samtykke og/eller interesseavveining.

Hvilken informasjon ber vi om og hvorfor?

Vi samler ikke inn mer informasjon enn vi trenger for å oppfylle våre oppgitte formål og vil ikke beholde den lenger enn nødvendig.

Informasjonen vi ber om blir deretter brukt til å vurdere din egnethet for ansettelse. Du trenger ikke oppgi det vi ber om, men det kan påvirke søknaden din hvis du ikke gjør det.

Søknadsfase

Hvis du søker og bruker vårt nettbaserte søknadssystem, kan dataene dine samles inn av en rekrutteringskonsulent på våre vegne.

Vi vil be deg dele personlig informasjon, inkludert navn og kontaktinformasjon. Vi vil også spørre om din tidligere erfaring og utdanning som er relevant for stillingen du har søkt på.

Hvis rekrutteringsprosessen ender med at vi ikke tilbyr deg ansettelse, kan vi spørre om du vil at dataene dine skal lagres av oss for eventuelle fremtidige rekrutteringer i ett år fra slutten av rekrutteringsprosessen. Hvis du sier ja, altså. gi ditt samtykke, kan vi kontakte deg hvis andre passende tjenester skulle oppstå.

Engasjement av rekrutteringskonsulent

Dersom vi engasjerer en rekrutteringskonsulent, vil vi overføre dine personopplysninger til denne. I slike tilfeller vil rekrutteringskonsulenten utgjøre en tredjepart i forhold til deg. Vi inngår avtaler med hver slik innleid rekrutteringskonsulent for å sikre at de overholder våre krav. Disse avtalene betyr at de ikke kan gjøre noe med dine personopplysninger som er i strid med våre instruksjoner. De vil heller ikke dele dine personopplysninger med andre organisasjoner enn oss. De er også pålagt å lagre dine personopplysninger på en sikker måte og ikke i lengre tid enn vi bestemmer.

Hvis du har spørsmål angående en rekrutteringskonsulents bruk av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på dataprotection@lofbergs.se for å få informasjon om hvilke leverandører som har behandlet dine personopplysninger.

Hvor lenge lagres informasjonen?

Hvis rekrutteringsprosessen ikke ender med at du får tilbud om ansettelse, vil informasjonen du har gitt frem til det tidspunktet bli oppbevart i tolv måneder fra slutten av rekrutteringsprosessen for å vise at vi har overholdt våre juridiske forpliktelser.

HVORDAN FÅR VI INFORMASJON OM DEG?

Informasjon du deler

Vi samler inn personopplysninger fra deg på flere forskjellige måter. Dette kan for eksempel skje når du selv oppgir informasjonen din når du kontakter oss, deltar i en forbrukerkonkurranse eller kontakter vår forbrukerkontakt. Vi kan samle inn følgende personopplysninger fra deg:

Informasjon vi samler inn om deg  

Når du kontakter oss eller besøker nettstedet vårt, kan vi automatisk samle inn informasjon om deg.

Når du besøker nettstedet vårt, kan vi samle inn følgende personopplysninger:

Sensitiv informasjon 

Vi samler ikke inn informasjon knyttet til sensitive personopplysninger (data knyttet til rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap og personopplysninger knyttet til helse eller seksualliv).

Personnummer utgjør ikke sensitive personopplysninger i henhold til gjeldende lovverk, men i den grad personnummer lagres hos oss, behandler vi dem som spesielt verneverdige.

HVEM KAN VI DELE INFORMASJONEN DIN MED?

For å beskytte dine rettigheter når vi deler informasjonen din med tjenesteleverandører eller andre forretningspartnere, skjer all deling i henhold til skriftlige avtaler som regulerer mottakerens rettigheter og plikter angående behandlingen av dine personopplysninger.

Vi vil aldri selge dine personopplysninger til tredjeparter med mindre vi har ditt samtykke til det. Vi vil heller ikke dele dine personopplysninger med tredjeparter slik at de kan bruke dem til sine markedsføringsformål med mindre vi har innhentet ditt samtykke. Som med uønskede utsendelser fra oss, har du en juridisk rett til å protestere mot fremtidige utsendelser for markedsføringsformål fra en tredjepart som vi har gitt dine personopplysninger til etter ditt samtykke. Du må imidlertid kontakte denne tredjeparten direkte hvis du ønsker å motsette deg videre behandling av dine personopplysninger for dette formålet.

Vi kan dele dine personopplysninger med følgende parter:

  1. Våre leverandører
  1. Våre forretningspartnere 

Våre leverandører 

Vi kan dele dine personopplysninger med våre leverandører som i forhold til deg er tredjeparter. For å kunne utføre tjenestene vi kjøper eller for å utvikle våre varer og tjenester, må våre leverandører i flere situasjoner behandle dine personopplysninger. I avtalene vi inngår med våre leverandører er det klare regler for hvordan de kan behandle dine personopplysninger som vi deler med dem. Löfbergs Lila AS og leverandørene er imidlertid separate juridiske enheter. Vi kan derfor normalt ikke holdes ansvarlige dersom de ikke overholder gjeldende lovgivning. Hvis du har spørsmål angående en leverandørs bruk av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på dataprotection@lofbergs.se for å få informasjon om hvilke leverandører som har behandlet dine personopplysninger

HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi vil hovedsakelig behandle dine personopplysninger i Sverige. Overføring til et annet EU-land kan forekomme.

KONTAKT OSS

Löfbergs Lila AB er registrert hos det svenske bolagsverket med registreringsnummer 556290-7088 og har sitt sete i Karlstad med adresse Box 1501, 651 21 KARLSTAD. Löfbergs Lila AS er personopplysningsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger som ovenfor og overholder svensk databeskyttelseslovgivning.

Du kan alltid stille spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger på dataprotection@lofbergs.se.

Integritetsskyddspolicyn uppdaterades senast 2023-08-28. 

ENDRINGER 

Det kan hende vi må oppdatere denne informasjonsteksten, f.eks. hvis vi skulle behandle dataene dine til nye formål, samle inn tilleggsdata eller dele dataene dine med andre mottakere enn de som er oppført her. Siste versjon av informasjonen publiseres alltid her på lofbergs.no.