1. Hjem
  2. »
  3. Om oss
  4. »
  5. Familien Löfbergs Stiftelse

Familien Löfbergs Stiftelse

Familien Löfberg har jobbet med bærekraftspørsmål i over hundre år. I 2014 styrket familien sitt engasjement ved å danne en privat stiftelse som fremmer bærekraftig utvikling i kaffedyrkende land.

Stiftelsen er finansiert av Löfberg-familien og ledes av et styre bestående av søsknene Kathrine Löfberg, Martin Löfberg og Therese Gustafsson.

Kathrine Löfberg
Martin Löfberg
Therese Gustavsson

Noen av våre prosjekter

2022: Seynekun Youth Project

Prosjektet hjelper unge kaffebønder som tilhører den urbefolkningen Arhuaco i Colombia med å utvikle kaffedyrkingen sin, og bidrar til at deltakerne får teoretisk og praktisk opplæring i lederskap, bærekraftige dyrkingsmetoder og hvordan de kan forbedre kvaliteten på kaffen. Til syvende og sist handler det om å gi dem muligheten til å forbedre sine levekår og å inspirere fremtidige generasjoner til å se en fremtid innen kaffe.

2020-2021: Young coffee entrepreneurs of Antioquia

Småskala prosjekt som forbedrer utviklingsmuligheter for neste generasjon kaffebønder i Antioquia, nordvest i Colombia. 40 deltakere inkludert får opplæring i bærekraftige jordbruksmetoder, som forbedrer kvalitet, produktivitet og inntekt. Har også som mål å legge til rette for generasjonsskifte og fredsbevarende prosesser. Arbeidet gjøres i samarbeid med FNC, landsorganisasjonen for landets kaffedyrkere.

2019- pågående: Trine

Vi delfinansierer lån til solenergiselskaper i kaffedyrkende land, noe som bidrar til en ren og stabil strømforsyning. I Kenya vil omtrent 9000 mennesker ha tilgang til ren elektrisitet, noe som reduserer CO2-utslippene med 3200 tonn. I Nigeria er målet å bytte fra diesel til elektriske lastebiler. Begge prosjektene har spesielt fokus på arbeid for kvinner.

2018-2019: Solvann

Vi har utstyrt 72 småskala kaffebønder i Uganda med Solvatten – en svensk innovasjon som renser vann på en billig, miljøvennlig og rask måte ved hjelp av UV-lys. Familier som bor langt fra fungerende vannbrønner sparer tid, du slipper å kjøpe ved eller hogge skog for å varme opp vann, og fremfor alt: du får tilgang til rent vann, som fremmer helsen. Dette er et pilotprosjekt hvor vi bl.a. håper å skalere opp innsatsen ved hjelp av våre venner i International Coffee Partners.

2014-2018: Coffee Alliance For Ethiopia (CAFÉ)

Prosjektet forbedrer konkurranseevnen og levebrødet til 2500 kaffebønder og deres familier gjennom opplæring i bærekraftig oppdrettspraksis, likestilling, markedsføring og salg. Arbeidet skjer i samarbeid med Lavazza og Neumann-familienes stiftelser, det østerrikske utviklingsbyrået og en rekke lokale aktører og varer i fem år med et budsjett på elleve millioner kroner.

Kontakt

Familjen Löfbergs Stiftelse
Box 1501
651 21 Karlstad
Sweden
E-post: familjenlofbergsstiftelse@lofbergs.se