Klimaregnskap

Hagainitiativet er et nettverk der vi samarbeider med andre bedrifter for å minske næringslivets klimapåvirkning. Hvert år utarbeider vi et felles klimaregnskap der vi evaluerer mål, klimapåvirkning og tiltak for å nå målene. Det gjør vi for å vise at klimatiltak fører til minskede utslipp og økt lønnsomhet.