International Coffee Partners

I 2001 etablerte vi International Coffee Partners sammen med fire andre familieeide kaffebedrifter. Siden da har ytterligere to sluttet seg til. Sammen driver vi egne utviklingsprosjekter for å forbedre konkurranseevnen og levevilkårene for småskala kaffebønder. I mange prosjekter jobber vi også med å styrke kvinnenes rolle i samfunnet.

Den grunnleggende metoden er hjelp til selvhjelp og mange innsatser er knyttet til utdanning og praktisk trening.

Bedre levevilkår

Så langt har vi startet 23 prosjekter i 12 land der drøyt 32 000 kaffebønder har medvirket. Deltakerne i prosjektene har ofte doblet, i visse tilfeller tredoblet, sine inntekter. Det har selvsagt store effekter på utvikling og levestandard, f.eks. boliger, mer næringsrik mat, sykepleie, transportmiddel og teknisk utstyr.

Kaffe og klima

Klimaendringene er en av kaffebransjens store utfordringer. De fører til uforutsigbare værforhold med kraftig regn, vedvarende tørke og annet som påvirker kvalitet og avlinger negativt. Det gjør det vanskeligere for mange kaffebønder å tjene penger og påvirker kommende generasjoners interesse for å fortsette å dyrke kaffe, noe som på sikt truer tilgangen på god kaffe.
Innenfor rammen av International Coffee Partners startet vi prosjektet Coffee and Climate der vi samarbeider med andre kaffebedrifter, Sida (Sveriges bistandsmyndighet) og andre for å forbedre mulighetene for småskala kaffebønder til å møte klimaendringene – og samtidig øke sine inntekter.

Ved å kombinere internasjonal klimaforskning med kaffebønders praktiske erfaringer har vi laget en verktøykasse med hjelpemidler og arbeidsmetoder som kan brukes av kaffebønder i hele verden.

Utviklingen av International Coffee Partners

International Coffee Partners