Retningslinjer og sertifikater

Kvalitet og bærekraftig utvikling er viktig for oss. Derfor har vi et sertifisert virksomhetsstyringssystem som dekker kvalitet, mattrygghet, miljø, sikkerhet og arbeidsmiljø. Våre overordnede styringsdokumenter kan lastes ned her:

Den Norske Åpenhetsloven (PDF)