Våre kaffebønner

Kaffe vokser best i tropisk klima rundt ekvator der det er jevn temperatur og nedbør. Det finnes to hovedtyper av kaffe som dyrkes kommersielt: Coffea Arabica og Coffea Robusta. Av disse regnes ofte arabicakaffe som den absolutt fornemste kaffesorten. Innenfor hver underart finnes det også en rekke varianter av sorter og krysninger. Forskjellene i smak avhenger ikke bare av tresort, men også jordsmonn, klima og hvor omsorgsfull håndteringen er.

Bare de beste bønnene

Vi kjøper bare nøye utvalgte råkaffebønner av høyeste kvalitet fra de fleste av verdens hjørner. Til de fleste produkter bruker vi bare høytvoksende Coffea Arabica, som kjennetegnes av sin myke, aromatiske, komplekse smaksprofil. Til noen få utvalgte produkter for kunder som etterspør det, bruker vi også høykvalitativ Coffea Robusta for dens spesielle smaksbidrag og egenskaper.

Coffea Arabica

Den opprinnelige arten er fra Etiopia. Det er svært krevende å dyrke denne kaffen ettersom den vokser høyt oppe i fjellskråningene og er en relativt sensitiv art. I dag dyrkes arabicabønnene i mange land og utgjør cirka 60 prosent av all kaffe som dyrkes. Smaksprofilen er myk og aromatisk, noe som har gjort denne kaffen til den mest populære i vår del av verden. Vanligvis forlanges det også en høyere pris for den. Coffea Arabica deles i hovedsak inn i ”washed” og ”unwashed” avhengig av hvilken prosessmetode som brukes for å skille kaffebæret fra bønnen.

Andre typer kaffe

En mer robust sort er Coffea Robusta og den dyrkes i lavere høyde. Denne bønnen har en litt annen form, mer rund. Robustabønnen er fyldig, men har en mindre kompleks og bitrere karakter. Ofte brennes også robustasmakene hardere. Coffea Robusta deles i hovedsak inn i ”washed” og ”unwashed” avhengig av hvilken prosessmetode som brukes for å skille kaffebæret fra bønnen.

Det finnes også en mer eller mindre viltvoksende kaffeart, Libericabønnen, som i dag ikke har noen kommersiell betydning. Den finnes primært i Vest-Afrika.