Ansvar fra bønne til kopp

Å ta ansvar for mennesker og miljø har alltid vært viktig for oss. Arbeidet spenner over hele verdikjeden, fra bønne til kopp, fra dyrking til sluttforbruker. For oss handler det blant annet om å skape forutsetninger for mer bærekraftige dyrkingsmetoder, smartere transport, effektiviseringer i produksjonen og å øke tilgangen på og etterspørselen etter kaffe fra sertifiserte avlinger.

Kaffedyrking

Drøyt 80 prosent av kaffens klimapåvirkning skjer i dyrkingsfasen. Derfor er kaffeavlingene et prioritert område. Her arbeider vi aktivt med å påvirke arbeidsforholdene og levevilkårene for de ca. 40 000 bøndene som leverer kaffe til oss, og for at flere skal legge om til mer bærekraftige dyrkingsmetoder.
Vi kjøper all vår kaffe direkte fra dyrkingslandene og reiser ca. 150 dager i året for å besøke kaffebøndene. På våre reiser ser vi med egne øyne at innsatsen vår hjelper kaffebøndene med å dyrke kaffen med hensyn til miljøet, møte klimaforandringer, øke produktiviteten og inntektene, samt forbedre og utvikle levevilkårene og lokalsamfunnet.

  • Vi driver egne utviklingsprosjekter i dyrkingslandene
  • Vi kjøper all kaffe direkte fra dyrkingslandene

  • Vi er en av verdens største importører av økologisk og Fairtrade-merket kaffe

Transport

Det er en lang vei fra kaffeavlingene rundt om i verden til vårt brenneri. Likevel står transporten for en relativt liten del av kaffens totale klimapåvirkning (ca. 3 prosent). Vi minimerer vårt avtrykk ved å transportere kaffen med båt og tog helt til vårt brenneri, og ved å pakke smartere slik at antallet transporter minsker.


  • Vi transporterer kaffen med båt og tog helt inn i vårt brenneri.

Foredling

De siste 20 årene har vi doblet produksjonen uten at energiforbruket har økt. Det er et resultat av både små og store tiltak. Vi bruker grønn elektrisitet fra vindkraft og berg- og fjernvarme, og vi gjenbruker energi i brenneprosessen. Vi jobber også med å forbedre og miljøtilpasse våre forpakninger. På begynnelsen av 1990-tallet var vi f.eks. først med å fjerne aluminiumet i kaffeforpakninger.


  • Vi har doblet produksjonen de siste 20 årene uten å øke energiforbruket

Leveranse

Vi stiller høye krav til de transportbedriftene vi bruker, og vi benytter et eget innkjøpsverktøy for bærekraftig transport. Verktøyet tar hensyn til arbeidsmiljø, trafikksikkerhet og miljø. Samtidig optimerer vi våre kjøringer og pakker smartere slik at transportene minsker i både lengde og antall.

Forbruk

Her handler det mye om å øke etterspørsel og forbruk av kaffe fra sertifiserte avlinger. Det har vi jobbet med i flere tiår. I 1995 importerte vi den første containeren med økologisk kaffe til Sverige. Noen år senere begynte vi å selge kaffe som var både KRAV- og Fairtrade-merket.
I dag har hele vårt sortiment en merking. På den måten gjør vi det enkelt for deg som forbruker. Velger du Löfbergs, velger du godt og bærekraftig.


  • Siden høsten 2014 har hele vårt sortiment en merking (økologisk, Fairtrade eller Rainforest Alliance).

Samfunnsansvar

Vi har alltid vært engasjert i lokalsamfunnet. Uansett om det gjelder vårt nærområde eller et kooperativ i et av verdens kaffeproduserende land. Vi bidrar til en positiv samfunnsutvikling på ulike måter. Det kan f.eks. handle om sponsing, samarbeid med skoler og universiteter eller utviklingsprosjekter for kaffebønder.


  • Hvert år bidrar vi med nærmere sju millioner svenske kroner i ulike samfunnsprosjekter.